Logga in på medlemssidorna!

 

 

 

 

filmbild.jpg

Machofabriken

Metod
Skriv utSkriv ut

Machofabriken är Sveriges första jämställdhetsmaterial för unga, som sätter killar och manlighet i fokus.

Metodmaterialet med interaktiva övningar, handledning samt en dvd med 17 korta filmer utvecklades av SKR, Roks och Män för Jämställdhet tillsammans med Amphi Produktion och lanserades 2011. Målet med materialet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de – trots påverkan utifrån – själva kan ta makten över sina liv och också kan och vill skapa utrymme för andra att ta makten över sina.

Beställ Machofabriken på www.machofabriken.se.

Användningsområde
Metodmaterial är tänkt att kunna användas självständigt av högstadie- och gymnasielärare, och andra som är intesserade av att arbeta med såväl unga som vuxna med jämställdhet.

I interaktiva övningar tas frågor upp kring vad det innenär att vara kille idag. Vilka föreställningar om manlighet förväntas man leva upp till? Hur påverkas unga tjejer? Hur kommer det sig att vårt samhälle är så präglat av denna manlighet och viktigast av allt: går det att förändra?

Metoderna utgår från en låda med etiketter som symboliserar normer. Man kan antingen befinna sig i eller utanför lådan eller lite både och. Den som är helt i lådan måste leva upp till alla dess etiketter.

Ta del av materialet och läs mer på machofabriken.se

Bakgrund
Machofabriken har utvecklats av SKR, Män för jämställdhet och Roks.  Materialet lanserades 2011 efter tre år av utvecklingsarbete då bland annat pilottester med ungdomar och ledare genomfördes och en expertgrupp av bl.a. forskare gick igenom materialet vid flera tillfällen. 

I en debattartikel på Dagens ETC berättar SKR, Roks och MfJ mer om bakgrunden och om varför materialet behövs.

Skriv ny kommentar

Relaterad litteratur

Lucas Gottzén
Samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld.
2013
Ungdomsstyrelsen

Samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld. Vi diskuterar bland annat könsrollsteori, patriarkatsteori och
hegemonisk...

Jesper Fundberg
Om pojkfotboll och maskuliniteter
2003
Carlsson
9789172035133

Om pojkfotboll som manlig fostringsmiljö. Här beskrivs och analyseras fotbollens vardag, i omklädningsrummet, träningar, matcher och...

Stephan Mendel-Enk
2004
Atlas Förlag
91-7389-144-4

Stephan Mendel-Enk intervjuade några av de mest ökända männen inom gruppen "Firman". Detta resulterade i ett reportage om manlighet som handlar om...